Shopping Cart
0 Items - 0.00 ฿
Your Cart is currently empty!
Your Product Price

Hotline: 095 506 5466

เงื่อนไขการรับประกัน

1. หจก.ฯ ยินดีรับผิดชอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการใช้งานปกติ ตลอดอายุการใช้งาน ยกเว้น กรณี ดังต่อไปนี้
      1.1  การใช้ที่ผิดปกติวิสัย
      1.2  มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์บางชิ้นของผลิตภัณฑ์
      1.3  เป็นการใช้งานที่ผิดจากข้อกำหนดของบริษัทฯ

2. หจก.ฯ ยินดีรับผิดชอบ ในกรณีการพิมพ์ผิดปกติ อันเนื่องมาจาก
      2.1  มีรอยเส้นหรืองานพิมพ์เลอะจากผงหมึก
      2.2  งานพิมพ์ จาง และขาดหาย ไม่สม่ำเสมอ
      2.3  งานพิมพ์ที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการผลิตตลับหมึกของ   บริษัทฯ
      2.3  ในการเคลมสินค้าใหม่จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกตินั้น มาพร้อมตลับหมึกที่เกิดปัญหาด้วย
      2.4  ในกรณีซื้อจากตัวแทนจำหน่ายจะต้องประทับตราร้าน  ตัวแทนจำหน่าย หรือระบุร้านตัวแทนจำหน่ายในใบรับประกันพร้อมระบุวันที่ซื้อด้วย

3. หจก.ฯ สงวนสิทธ์ที่จะรับประกันผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้มีการ แก้ไขเครื่องพิมพ์นั้นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อน

เอ็มพี อิงค์ ผู้จัดจำหน่าย Toner Remanufactured (RM)  ยี่ห้อMP-INK ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยช่างชำนาญงานมากกว่า 10 ปี


ดังนั้น จึงมั่นใจว่าตลับหมึกยี่ห้อ MP INK มีคุณภาพเทียบเท่าของแท้และทาง หจกฯ ขอยืนยันว่าตลับหมึก  (RM) จะไม่ทำให้ตัวเครื่อง Laser Jet มีปัญหาแน่นอนหากเครื่อง Laser Jet ของทางบริษัทท่านเสียหาย และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการใช้ตลับหมึก RM ยี่ห้อ MP INK ทางหจกฯ ยินดีซ่อมเครื่อง  Laser Jet ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

4. กรณีเคลมสินค้า กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาตามที่อยู่ของ หจก.ฯ กรณีสินค้าเป็นลายเส้นให้ปริ้นท์ด้วยตลับหมึกที่มีปัญหาแนบมากับสินค้าที่ต้องการเคลมด้วย

5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0095 506 5466